Main page

ฟ้าทะลายโจร แคปซูล

ฟ้าทะลายโจร แคปซูล ➢ ยาแผนโบราณ / ยาสามัญประจำบ้าน ➤ ฟ้าทะลายโจร 400 มก. มีแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ไม่น้อยกว่า 4 มก.

90.00 บาท

◉ ฟ้าทะลายโจร แคปซูล
➢ ยาแผนโบราณ / ยาสามัญประจำบ้าน

◉ ส่วนประกอบสำคัญใน 1 แคปซูลประกอบด้วย :
➤ ฟ้าทะลายโจร 400 มก. มีแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ไม่น้อยกว่า 4 มก.
➤ มีการตรวจวัดสารสำคัญ (ด้วยวิธี HPLC) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia)

◉ สรรพคุณ : แก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ
➢ การเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่เย็น
◉ วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

เลขทะเบียนที่ G207/43
◉ รหัสสินค้า 48004
ปริมาณสุทธิ : 50 แคปซูล
➤ ราคาเต็ม 90.00◉ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านไวรัส
◉➢ จากงานวิจัยในคน พบว่า

➢ ฟ้าทะลายโจร 1,200 มก./วัน ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ในผู้ที่เป็นหวัด
➢ ฟ้าทะลายโจร 6,000 มก./วัน ช่วยลดอาการไข้และเจ็บคอ ได้ 80-90% ในผู้ป่วยที่มีอาการทอลซิลอักเสบเฉียบพลัน
◉➢ จากงานวิจัยอื่น ๆ พบว่า
➢ ช่วยลดอาการผิดปกติของปอด และลดอัตราการเสียชีวิตของสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อไวรัส H5N1, H9N2, และ Influenza A ได้ดี
➢ ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส H5N1 ในหลอดทดลองได้
◉➢ ประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร
➢ ต้านไวรัส
➢ ต้านเชื้อแบคทีเรีย
➢ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
➢ ต้านเชื้อมาลาเรีย
➢ ลดความดันเลือด
➢ ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
➢ ป้องกันความเป็นพิษของตับ
◉➤ ข้อห้ามในการใช้ฟ้าทะลายโจร ผู้ที่ควรระวังได้แก่
➢ ผู้แพ้ยาฟ้าทะลายโจร
➢ หญิงตั้งครรภ์
➢ หญิงให้นมบุตร
➢ ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
➢ ที่สำคัญคือไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ร่วมกับยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต.
..............................
◉➤ ข้อเท็จจริงฟ้าทะลายโจรกับโควิด19!!
วันที่ 20 เมษายน 2564
◉➤ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรในการป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่า สารแอนโดรกราโฟไลด์ ในฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสในหลอดทดลอง แต่เมื่อไปอยู่ในเซลล์ของร่างกายแล้ว ปรากฏว่าเชื้อไวรัสสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ได้ ดังนั้น ฟ้าทะลายโจรจึงไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ เมื่อไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญมาก
➤ แต่ในแง่มุมของการรักษา ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าไวรัสและแบคทีเรียบางตัวในหลอดทดลองได้ นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจรยังเป็นยาลดไข้ที่ดี และที่หลายคนได้ยินมาว่า เชื้อโควิด-19 ไม่น่ากลัวเท่ากับการอักเสบที่ตามมา ซึ่งในฟ้าทะลายโจรช่วยลดการอักเสบ
➤ จากการทดลองในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 304 ราย ซึ่งเริ่มจากผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ไม่มีอาการปอดบวม ให้รับประทานยาฟ้าทะลายโจร ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ในขนาด 180 มล. ต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน พบว่าทุกรายอาการดีขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง แต่อาจจะมีอาการเล็กน้อย เช่น วิงเวียน ถ่ายเหลว ดังนั้นจึงคิดว่าฟ้าทะลายโจรมีโอกาสเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อย

View all ...


   สินค้าที่เกี่ยวข้อง