MAXXGIFF PD advisor
➲  การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญที่หยุดทำไม่ได้ เพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาตัวเอง การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ จึงเป็นเหมือนการวิ่งไปข้างหน้า คุณพร้อมพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงจุดที่คุณตั้งเป้าหมายหรือไม่!!
MAXXGIFF ➲ แมกกิฟ พร้อมสร้างโอกาส สมัครธุรกิจ กิฟฟารีน
ให้คุณเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการกับกิฟฟารีน ธุรกิจเครือข่ายที่สร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน
KUNSUE CHAIWAT @PDadvisor
ღღ PD advisor
◉ Potential Development ชมรมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของตนเอง
◎ เจตนารมณ์ Intention
➣ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก ให้มีความเข้าใจ ในระบบ การทำงาน การเริ่มต้นการทำงานที่ถูกต้อง ถูกวิธี
➣ เพื่อให้สมาชิกทุกคน สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยมีการออกแบบ แผนการทำงาน วิธีการทำงาน เครื่องมือการทำงาน ให้มีแนวทาง จุดประสงค์ และเป้าหมาย สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
➣ เพื่อยกระดับการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต "โดยสุจริต"
➣ เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสแบ่งปันโอกาสดีๆ ให้กับผู้ที่ต้องการรายได้เสริมจากความมั่นคงของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บวกกับ ระบบเครือข่ายธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับทุกคนในครอบครัว
➣ เพื่อให้สมาชิกทุกคน มีเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อเป็นช่องทางในการขยายสายงาน และโปรโมตสินค้า บริการ ประหยัดและใช้เป็นต้นทุนทางธุรกิจ
➣ เพื่อให้สมาชิกมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
➣ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิกในการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ให้เป็นผู้มีความกล้าในทางที่ดี มีความมั่นใจ และวินัยในตนเอง
➣ เพื่อส่งเสริมนิสัยประชาธิปไตย ทั้งด้านความคิด และการกระทำโดยกระบวนการกลุ่ม
➣ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก ส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างอัพไลน์ ดาวน์ไลน์ และไซต์ไลน์ รวมถึงระหว่างครอบครัวของเพื่อนสมาชิกร่วมกลุ่ม
➣ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กระบวนการทำงาน และส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการทำงานเป็นทีม สนับสนุน ส่งสริม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
➣ สมาชิกต้องยอมรับการอยู่ร่วมกันทั้งด้านความคิด และการกระทำโดยกระบวนการกลุ่ม
➣ ไม่มีการแบ่งชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา ผิวสี ลำดับขั้น แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเคารพในความอาวุโส ตามวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย
➣ ไม่ดำเนินกิจกรรม หรือแสดงความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น
ღღ ไม่มีหนทางลัดสู่ความเป็นเลิศ... ความเป็นเลิศไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณต้องลงมือทำทันที แล้วคุณจะประหลาดใจในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิต


◎ Kunsue Chaiwat ◎
◉➤ Power of Learning to "Big Changing"
➤ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้วยวิธีการสอนงาน (Coaching) คุณพร้อมพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงจุดที่คุณตั้งเป้าหมายหรือไม่!!


➣ ทุกวันนี้ อินเตอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาระบบดิจิตอลมาใช้กับอินเตอร์เน็ต พัฒนาเจริญเติบโตในสังคมธุรกิจ การเมือง การศึกษา ชุมชน ในครอบครัวทุกครัวเรือน ซึ่งต้องยอมรับว่า อินเตอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้

➣ ข้อดีและประโยชน์ต่างๆ ของระบบอินเตอร์เน็ต จึงเป็นเรื่องที่ดีมาก ถ้าเราจะนำระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์หรือระบบดิจิตอล มาใช้ในการทำการตลาดของธุรกิจเครือข่าย ที่เราทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้า หรือ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ ในระบบธุรกิจเครือข่ายขายตรง หรือ ธุรกิจ MLM ให้แก่ผู้ที่ต้องการรายได้เสริม ผู้ที่ต้องการทำงานที่บ้าน หรือผู้ที่ต้องการอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

➣ ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ เป็นอนาคตของการทำธุรกิจเครือข่าย อย่างแน่นอน การขยายตัวของธุรกิจออนไลน์จะเป็นแบบทวีคูณ และที่สำคัญ เราไม่ต้องลงทุนเป็นหลักแสนหลักล้าน เหมือนการทำธุรกิจปกติทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงาน หน้าร้าน โรงงาน สถานที่ ไม่ต้องมีพนักงานประจำ ไม่ต้องมีคลังสินค้า ไม่ต้องออกไปพบกับปัญหาจราจร เพื่อเดินทางไปที่ทำงาน ทำงานได้อย่างอิสระ ทำมากก็ได้มาก มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ตามใจปรารถนา ไม่ว่าเราจะทำเป็นธุรกิจหลัก หรือจะทำเพื่อหารายได้เสริม

➣ ที่ผ่านมา หากเคยทำขายตรงมาแล้ว ทั้งขายตรงชั้นเดียว หรือขายตรงแบบหลายชั้น (MLM) แต่ยังไม่เคยจะประสบความสำเร็จเลย ก็ไม่ต้องกังวล ที่ไม่ประสบความสำเร็จมานั้น เป็นเพราะระบบมันไม่ WORK

➤ ก้าวสู่โลกยุคใหม่ พลังแห่งยุคดิจิตอล เราทำงานกันด้วย เครื่องมือ และ วิธีการ การทำงานแบบออนไลน์ ร่วมกับ กลยุทธ์การทำงานแบบออฟไลน์ ที่ดีที่สุด

●▶ Potential Development Advisor ◀●

🌀 ทำไมจึงต้องเรียนตัดต่อวีดีโอ
🌀 ทำไมต้องฝึกทำวิดีโอ
🌀 ทำไมจึงต้องเรียนตัดต่อวีดีโอ
➣ ในปัจจุบันเพียงแค่สื่อภาพนิ่งต่างๆ อาจไม่พอเพียงในการดึงดูดอีกต่อไป เราจึงต้องใช้สื่ออื่น ๆ เข้ามาช่วยในการโฆษณาสินค้าของเรา ซึ่งวีดีโอก็เป็นอีก 1 สื่อที่สามารถเข้ามาช่วยได้การใช้วีดีโอมาเป็นสื่อในการโฆษณา เพิ่มความน่าสนใจของโฆษณา

#KunsueCHAIWAT
#ChaiwatPDadvisor
#MAXXgiffPDadvisor
#MAXXGIFF #PDadvisor
#KunsueChaiwatPDadvisor
#ที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ

◉ ชัยวัฒน์ tel:0624975450
@pdadvisor
@ChaiwatPDadvisor
◉ LINE Official ID: @pdadvisor (มี @ ข้างหน้า)

The time is always right
✨✨✨
The time is always right
to do what is right.

- Martin Luther King Jr.

✨✨✨
เวลามันเหมาะสมเสมอ

ในการจะลงมือทำเรื่องที่ถูกต้อง

◉➤ สิ่งเดียว!!!
➣ ที่คุณจำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ
➣ คือ "สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ ไม่ได้มีแค่อย่างเดียว"


◉➤➣ ใครที่รอคอยให้ทุกอย่างกลับไปสู่ "สภาวะปกติ"
✨✨ คงต้องคิดใหม่!!!

➣ โลกหลังโควิด-19 คือ...ชีวิตและการทำงาน ภายใต้..."ความปกติใหม่" หรือ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

➤ FACEBOOK: @ChaiwatPDadvisor
➤ WEBSITE: MAXIMIZESYSTEM.COM

#KunsueChaiwatPDadvisor
#PotentialDevelopmentAdvisor
@pdadvisor @ChaiwatPDadvisor
#MAXXgiffPDadvisor #PDadvisor
#KunsueCHAIWAT #ChaiwatPDadvisor
#ที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ
◉ ชัยวัฒน์ tel:0624975450
◉ LINE Official ID: @pdadvisor (มี @ ข้างหน้า)

●▶ Potential Development Advisor ◀●
▶ PD advisor Meeting Room ◀
ปรับผังการเรียนการสอนใหม่...
งดการเรียนการสอนในวันเสาร์ และทำการเรียนการสอน ทุกวันอาทิตย์ / วันอังคาร และ วันพฤหัส เวลา 19.30 น.

เราต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ทำก่อน
แล้วเรื่องความรู้กับทักษะต่างๆ จึงค่อยตามมา

#KunsueCHAIWAT
#ChaiwatPDadvisor
#MAXXgiffPDadvisor
#MAXXGIFF #PDadvisor
#KunsueChaiwatPDadvisor
#ที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ
◉ ชัยวัฒน์ tel:0624975450
◉ LINE Official ID: @pdadvisor (มี @ ข้างหน้า)

🌀 การเปลี่ยนแปลง และต้องยืดหยุ่นเป็น
🌀 ความเร็วของการเปลี่ยนแปลง
✨ ทำให้เราต้องยืดหยุ่นเป็นด้วย
➣ ยิ่งเราคล่องแคล่ว ปรับตัวได้ และยืดหยุ่นได้เท่าไร
➣ เราก็จะยิ่งเคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเท่านั้น


➤ FACEBOOK: @ChaiwatPDadvisor
➤ WEBSITE: MAXIMIZESYSTEM.COM

◉ ชัยวัฒน์ tel:0624975450
◉ LINE Official ID: @pdadvisor (มี @ ข้างหน้า)

◉➤ 5 คอนเซ็ปต์สู้ชีวิต
◎ Concept #1 ➣ มองข้ามสิ่งที่ขาด เปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทาย...เพราะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
◎ Concept #2 ➣ อย่าอยู่ใต้คำตัดสินของคนอื่นที่บอกว่า “คุณทำไม่ได้” แต่จง “เฟ้นหาวิธีแก้” และฝ่ามันไปให้ได้
◎ Concept #3 ➣ อย่าคิดว่าความสำเร็จได้มาง่าย ๆ
◎ Concept #4 ➣ จงเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอ
◎ Concept #5 ➣ ใช้ความบ้าระห่ำให้ถูกที่ถูกทาง
By : Nick Santonastass

●➤ PDadvisor
●➤ KUNSUE CHAIWAT
♞ ชัยวัฒน์ tel:0624975450
◉ LINE Official ID: @pdadvisor (มี @ ข้างหน้า)
●▶ Potential Development Advisor ◀●

KUNSUE CHAIWAT @PDadvisor
ღღ PD advisor
◉ ชัยวัฒน์ tel:0624975450
➤ WEBSITE: MAXXGIFF.COM
➤ WEBSITE: MAXIMIZESYSTEM.COM
➤ FACEBOOK: @ChaiwatPDadvisor
➤ LINE Official ID: @pdadvisor (มี @ ข้างหน้า)
#KunsueCHAIWAT
#ChaiwatPDadvisor
#MAXXgiffPDadvisor
#MAXXGIFF #PDadvisor
#KunsueChaiwatPDadvisor
#ที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ
#PDadvisor
●▶ Potential Development Advisor ◀●
ในสถานะการณ์ตอนนี้ ถ้าไม่มุ่งมั่นทุ่มเทตอนนี้ แล้วจะเมื่อไร?!? (ลงมือทำ ทำแบบมีระบบแบบแผน)
*** หากเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจะเป็น New Normal ค่อยมาลงมือทำ มันก็จะช้าเกินไปแล้วนะครับ

✨ โชคมักเข้าข้างคนกล้า!!!
✨ การยกระดับผู้นำ จากผู้นำธรรมดา (Leader) เป็นผู้นำที่ยกระดับแล้วอย่างกล้าหาญ (Leadershift)
✨ ทุกคนมีศักยภาพที่จะทำได้!!! โดยไม่ต้องอาศัยยศ ตำแหน่ง อายุ สถานะการณ์ ความรู้พิเศษ หรืออำนาจใดๆ เว้นแต่ความมุ่งมั่นทุ่มเท

◉ ถ้าคุณพาคนอื่นๆ ติดตามคุณไปปีนเขา
➣ พอเหลียวหลังกลับมา ไม่เห็นใคร...

➣ คุณก็เป็นได้แค่ นักปีนเขา!!!
➣ เพราะถ้าไม่มีผู้ตาม คุณก็ไม่ใช่ผู้นำ

ღღ PD advisor
▶ PDadvisor Meeting Room ◀
⌛ ตารางการเรียนการสอน E-learning
▶ TOPIC :
➣ Web based marketing.
➣ Online productivity tools.
ทุกวันอาทิตย์ / วันอังคาร และ วันพฤหัส เวลา 19.30 น.

Commitment
การเรียนรู้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพจากการประชุมออนไลน์
- เริ่มต้นอย่างมีเป้าหมาย และเวลาให้ชัดเจน ตรงต่อเวลา
- แน่วแน่ด้วยปณิธานอันแกร่งกล้า
- เรียนรู้จากอดีตให้อนาคตต้องดีกว่าเดิม
- ต้องใช้เวลา ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ ค่อยเป็นค่อยไป
- หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะเป็นต้นเหตุในการก้าวไปข้างหน้า
- มีวินัย และความสม่ำเสมอ ต้องมีผลงานเป็นเครื่องชี้วัด
- รักษามาตรฐานความกระตือรือล้น
- คิดแล้วต้องทำ ไม่ลงมือทำ ทุกอย่างก็จบ


สินค้าแนะนำ (RECOMMENDED)
▷ คลิกดูข้อมูลสินค้าแนะนำในหมวดหมู่อื่น ๆ 🔽



Contact
สั่งซื้อ สอบถาม หรือสมัครสมาชิก
เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้า
ติดต่อโดยตรงได้ทันทีที่ ◉ ปุ่มโทร
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ ◉ ปุ่มไลน์
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
แล้วกดส่งถึงเรา
ชัยวัฒน์ ทวีวิวัฒน์กุล
คลิก โทร.

◉ 062 497 5450

คลิก ไลน์ ไอดี:

 @pdadvisor (มี @ ข้างหน้า)

Email: [email protected]
Visit 6700 
Presented by maxxgiff.com
  โทร   สอบถาม