MAXXGIFF สู้ภัยโควิด-19ล้านกำลังใจ สู้ภัย COVID-19 ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทย พ้นวิกฤติ โควิด-19 เสริมเกราะป้องกันให้ร่างกาย ด้วยสารอาหารมากคุณประโยชน์ ส่งความห่วงใย ทุกพื้นที่ ยกขบวนความสะอาด ตั้งการ์ดสูง ด้วยชุดผลิตภัณฑ์คุณภาพ "ยืนหนึ่งเรื่องความสะอาด" มั่นใจ ปลอดภัย ชัวร์
สู้ภัยโควิด-19
🌀 สู้ภัยโควิด
อย่าหยุดป้องกัน!!!
• ล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
• สวมหน้ากาก
ปิดจมูกและปาก ให้สนิท
• รักษาระยะห่าง
เมื่อต้องออกไปที่ชุมชน
วันที่ 20 เมษายน 2564
◉➤ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรในการป้องกันโควิด-19
โดยระบุว่า สารแอนโดรกราโฟไลด์ ในฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสในหลอดทดลอง แต่เมื่อไปอยู่ในเซลล์ของร่างกายแล้ว ปรากฏว่าเชื้อไวรัสสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ได้ ดังนั้น ฟ้าทะลายโจรจึงไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ เมื่อไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญมาก
➤ แต่ในแง่มุมของการรักษา ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าไวรัสและแบคทีเรียบางตัวในหลอดทดลองได้ นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจรยังเป็นยาลดไข้ที่ดี และที่หลายคนได้ยินมาว่า เชื้อโควิด-19 ไม่น่ากลัวเท่ากับการอักเสบที่ตามมา ซึ่งในฟ้าทะลายโจรช่วยลดการอักเสบ
➤ จากการทดลองในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 304 ราย ซึ่งเริ่มจากผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ไม่มีอาการปอดบวม ให้รับประทานยาฟ้าทะลายโจร ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ในขนาด 180 มล. ต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน พบว่าทุกรายอาการดีขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง แต่อาจจะมีอาการเล็กน้อย เช่น วิงเวียน ถ่ายเหลว ดังนั้นจึงคิดว่าฟ้าทะลายโจรมีโอกาสเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อย

◉➤ ข้อห้ามในการใช้ฟ้าทะลายโจร ผู้ที่ควรระวังได้แก่
➢ ผู้แพ้ยาฟ้าทะลายโจร
➢ หญิงตั้งครรภ์
➢ หญิงให้นมบุตร
➢ ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
➢ ที่สำคัญคือไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ร่วมกับยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต.

◉➢ การสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นเกราะสำคัญในการป้องกันโรค ตั้งแต่มาตรการ DMHTT การรับประทานอาหาร เน้นเครื่องเทศ ผัก ผลไม้ พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกาย และสัมผัสแดดในช่วงเช้าหรือเย็น ล้วนแล้วแต่ต้องดำเนินการเป็นองค์รวม
➢ อย่าใช้เครื่องมือเดียว เพราะโควิด-19 เป็นโรคใหม่ที่เรายังไม่เข้าใจทั้งหมด ยังคงต้องผนึกกำลังของเครื่องมือในการดูแลสุขภาพทุกเครื่องมือเข้าด้วยกัน
◉➤ อภัยภูเบศรย้ำ! ข้อเท็จจริงฟ้าทะลายโจรกับโควิด19
◉ ประเด็นแรก

สารสกัดฟ้าทะลายโจร และสารแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งเป็นสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร มีความสามารถในการยับยั้งกระบวนการติดเชื้อไวรัสของเซลล์ปอด โดยผ่านกลไกที่สำคัญ คือ การยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิดในทุกระยะ จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาการใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาเดี่ยว หรือใช้ควบรวมกับสูตรยามาตรฐานในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด
➢ ปัจจุบันผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “Natural Products” เป็นที่เรียบร้อย
◉ ประเด็นที่สอง
➤ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนสนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19 ได้ แต่มีการศึกษาพบว่าการใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดต่ำ ๆ (แอนโดรกราโฟไลด์ 11.2 มิลลิกรัม/วัน)
กิน 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยป้องกันหวัดได้ ซึ่งนักวิจัยได้กล่าวถึงผลในการป้องกันหวัดว่า น่าจะเกิดจากฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งก็มีงานวิจัยที่สนับสนุนอยู่มากพอควรว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
➢ สำหรับผู้ประสงค์จะใช้ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ต้องกินฟ้าทะลายโจรขนาดต่ำ ๆ และต้องไม่ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ตับและไตต้องดี และไม่ได้กินยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อวาร์ฟาริน
◉ ประเด็นที่สาม
➤ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันที่จำเพาะสำหรับเชื้อโควิด ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่อย่างน้อยก็ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง ลดภาระของระบบบริการสุขภาพได้
การใช้ฟ้าทะลายโจรมีข้อมูลสนับสนุนว่ามีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันจำเพาะแต่ยังไม่มีการศึกษากับเชื้อโควิดโดยตรง
➢ ดังนั้นประชาชนควรฉีดวัคซีน ซีงจะเห็นได้จากประเทศอังกฤษที่มีการฉีดวัคซีนกันอย่างกว้างขวางทำให้อัตตราการติดเชื้อลดลง
◉ ประเด็นที่สี่
➤ ฟ้าทะลายโจรที่เป็นสารสกัดมีฤทธิ์ดีและปลอดภัยกว่าผงบดหยาบ ขึ้นกับมาตรฐานการผลิตและโรคที่นำไปใช้ ใน Thai Herbal Pharmacopoeia
กำหนดไว้ว่า ต้องมีปริมาณแลคโตนรวมไม่น้อยกว่า 6% และแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 1%
➢ ซึ่งในมาตรฐานดังกล่าวใช้สำหรับบรรเทาอาการเจ็บคอและบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยขนาดที่แนะนำ 1500-3000 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน หรือใช้สารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ก็ได้ ประมาณ 60-120 มิลลิกรัม/วันในการบรรเทาอาการเจ็บคอและหวัด
◉ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านไวรัส
◉ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านไวรัส
➤ จากงานวิจัยในคน พบว่า
➢ ฟ้าทะลายโจร 1,200 มก./วัน ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ในผู้ที่เป็นหวัด
➢ ฟ้าทะลายโจร 6,000 มก./วัน ช่วยลดอาการไข้และเจ็บคอ ได้ 80-90% ในผู้ป่วยที่มีอาการทอลซิลอักเสบเฉียบพลัน
➤ จากงานวิจัยอื่น ๆ พบว่า
➢ ช่วยลดอาการผิดปกติของปอด และลดอัตราการเสียชีวิตของสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อไวรัส H5N1, H9N2, และ Influenza A ได้ดี
➢ ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส H5N1 ในหลอดทดลองได้
➤ ประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร
➢ ต้านไวรัส
➢ ต้านเชื้อแบคทีเรีย
➢ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
➢ ต้านเชื้อมาลาเรีย
➢ ลดความดันเลือด
➢ ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
➢ ป้องกันความเป็นพิษของตับ

สนใจ ดูข้อมูล สั่งซื้อ ●➤ [▶ ที่นี่ ◀]
◉▶➢ สู้ภัย COVID-19
ღღ ล้านกำลังใจ ➢ สู้ภัย COVID-19
➢ ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทย พ้นวิกฤติ โควิด-19

◉➢ เสริมเกราะป้องกันให้ร่างกาย
➢ ด้วยสารอาหารมากคุณประโยชน์...
ღღ ส่งความห่วงใย ทุกพื้นที่
◉➢ ร่วมกัน “ยกขบวนความสะอาด ตั้งการ์ดสูง”
ด้วยชุดผลิตภัณฑ์คุณภาพ "ยืนหนึ่งเรื่องความสะอาด" มั่นใจ ปลอดภัย ชัวร์
◉➢ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน
➢ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
❤️ ด้วยความปรารถนาดีจากกิฟฟารีน ❤️

◉➢ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และ สุขอนามัยที่ดี ➢ ลองตรวจสอบสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์ของคุณและคนที่คุณรัก 
➢ เบต้า กลูแคน ➢
➢ เจียวกู่หลาน ➢
"ยืนหนึ่งเรื่องความสะอาด"
ღღ ส่งความห่วงใย ทุกพื้นที่
ร่วมกัน “ยกขบวนความสะอาด ตั้งการ์ดสูง”

ด้วยชุดผลิตภัณฑ์คุณภาพ
"ยืนหนึ่งเรื่องความสะอาด"
มั่นใจ ปลอดภัย ชัวร์
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนนะคะ
▼ ชุดผลิตภัณฑ์คุณภาพ...▼

แอนตี้ แบคทีเรียล ชาวเวอร์ ครีม
โฟมมิ่ง แฮนด์ วอช
เจลและสเปรย์ทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้

สินค้าแนะนำ
RECOMMENDED
คลิกดูข้อมูลสินค้าแนะนำในหมวดหมู่อื่น ๆ 🔽Contact
สั่งซื้อ สอบถาม หรือสมัครสมาชิก
เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้า
ติดต่อโดยตรงได้ทันทีที่ ◉ ปุ่มโทร
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ ◉ ปุ่มไลน์
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
แล้วกดส่งถึงเรา
ชัยวัฒน์ ทวีวิวัฒน์กุล
คลิก โทร.

◉ 062 497 5450

คลิก ไลน์ ไอดี:

@pdadvisor (มี @ ข้างหน้า)

Email: [email protected]
Visit 6699 
Presented by maxxgiff.com
  โทร   สอบถาม