MAXXGIFF/Osteoarthritis
Osteoarthritis โรคข้อเสื่อม กระดูกสันหลัง กระดูกคอ กระดูกสะโพกเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อม เข่าเสื่อม กระดูกบาง กระดูกทรุด เป็นความผิดปกติของข้อ กระดูกเสื่อมสภาพจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
กระดูกและข้อ (ORTHOPEDIC)
◉ กระดูกจะเสื่อมลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น และมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดวิธี รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีส่วนทำให้กระดูกเกิดความผิดปกติได้
◉ Orthopedic ปัญหาสุขภาพด้านกระดูก และข้อทุกประเภท ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทที่มีความซับซ้อนในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ เช่น อาการปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดขา โรคกระดูกเสื่อม การรักษาโรคข้ออักเสบเรื้อรัง โรคข้อเสื่อมจากวัยชรา โรคที่เกิดจากการทำงานหรือที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรม
◉ โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) คืออะไร

◉ Osteoarthritis โรคข้อเสื่อม กระดูกสันหลัง กระดูกคอ กระดูกสะโพกเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อม เข่าเสื่อม กระดูกบาง กระดูกทรุด เป็นความผิดปกติของข้อ เป็นอาการที่กระดูกอ่อน (Cartilage) ในข้อต่อกระดูกเสื่อมสภาพจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น อายุ การใช้งาน เป็นต้น โดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อม การเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อน ส่งผลให้กระดูกเสียดสีกันหรือเกิดแรงกดมากขึ้น จนทำให้เจ็บบริเวณข้อต่อและขยับข้อต่อลำบาก หากไม่รีบรักษา อาการอาจรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยทั่วไปแล้ว Osteoarthritis มักเกิดบริเวณข้อนิ้วมือ เข่า สะโพก กระดูกสันหลัง และเกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคน และพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น พบในเพศหญิงมากกว่าในเพศชาย โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 50 ปี
◉ กระดูกและข้อ (ORTHOPEDIC)
◉➤ กระดูกและข้อเสื่อม!!!
➣ เกิดขึ้นได้กับทุกคน

➣ พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคน
➣ และพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
➣ พบในเพศหญิงมากกว่าในเพศชาย
➣ โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 50 ปี
◉➤ โรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ
➤ โรคข้อเสื่อม สร้างปัญหาให้กับผู้สูงวัยในการใช้ชีวิตประจำวัน โรคข้อเสื่อมพบในตำแหน่งของข้อที่รับน้ำหนักมาก คือ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูกสันหลัง เป็นต้น

#MAXXGIFFกระดูกและข้อ
#MAXXGIFF #กระดูกและข้อ
#MAXXGIFFshop #betterlife
#สาระประโยชน์ดีๆเพื่อคนรักสุขภาพ

➤สาเหตุของโรคข้อเสื่อม
◉➤สาเหตุของโรคข้อเสื่อม
➤เกิดจากการใช้ของอวัยวะนั้น ๆ เป็นเวลานาน การใช้งานอย่างหนัก และด้วยอายุที่มากขึ้นก็เป็นตัวแปร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวข้อกระดูกเสื่อมซึ่งมักจะเกิดร่วมกับอาการข้ออักเสบด้วย

◎ โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)
➤ โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่บุปลายกระดูกข้อ เป็นเหตุให้ผิวของกระดูกอ่อนเปลี่ยนสภาพจากผิวเรียบมัน กลายเป็นผิวขรุขระ เป็นผลให้การเคลื่อนไหวของข้อมีการติดขัดและเสียไป
➣ การเสื่อมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา
➣ พบอาการกับข้อใหญ่ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวมาก
➣ หรือข้อที่ รับน้ำหนักมาก เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก

◉ กระดูกเสื่อมลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น
◉ โรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ
➤ โรคข้อเสื่อม สร้างปัญหาให้กับผู้สูงวัยในการใช้ชีวิตประจำวัน โรคข้อเสื่อมพบในตำแหน่งของข้อที่รับน้ำหนักมาก คือ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูกสันหลัง เป็นต้น
◉ สาเหตุของโรคข้อเสื่อม

➤ เกิดจากการใช้ของอวัยวะนั้นๆ เป้นเวลานาน การใช้งานอย่างหนัก และด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวข้อกระดูกเสื่อมซึ่งมักจะเกิดร่วมกับอาการข้ออักเสบด้วย
◉ อาการในระยะแรก

➤ อาจมีการขัดหรือฝืดในข้อเป็นครั้งคราวหากมีการอยู่นิ่งเป็นเวลานาน บางรายอาจมีอาการเจ็บปวดร่วมอยู่ด้วย ซึ่งการเจ็บปวดบริเวณข้อเหล่านี้ อาจสัมพัน์กับการทำกิจกรรม เช่น การขึ้นลงบันได การออกกำลังกายหักโหม นั่งยองหรือนั่งแบบผิดสุขลักษณะ หากมีการอักเสบร่วมด้วยอาจจะมีอาการบวมแดง บริเวณข้อเข่า ข้อเท้า
◉ การรักษาโรคข้อเข่า

➤ จะเน้นที่การบรรเทาอาการเจ็บปวด และป้องกันการอักเสบควบคุมให้เกิดการอักเสบน้อยลง ไม่ให้ส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ในการรักษาควรเป้นการทำกายภาพบำบัดข้อบริเวรนั้นควบคู่ไปกับการใช้ยาบรรเทาอาการปวดข้อ ในกรณีที่มีอาการเสื่อมของข้อรุนแรง การรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็สามารถทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์
◉ การลดน้ำหนักและการออกกำลังกาย

➤ เป็นทางเลือกหนึ่งของการป้องกันและบรรเทาโรคข้อเสื่อม การลดน้ำหนัก หรือการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุด เพราะน้ำหนักเกินเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อกระดูกเสื่อม และทำให้การดำเนินโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น เนื่องจากข้อต่างๆ ของร่างกายต้องรับแรงมากกว่าปกติ การลดน้ำหนักจะทำให้อาการปวดข้อดีขึ้น นอกจากนี้การออกกำลังกายที่เป็นแบบแอโรบิกช่วยทำให้สามารถควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป ซึ่งจะเป้นประโยชน์มากกับข้อที่รับน้ำหนักโดยตรง
◉ การออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ

➤ นอกจากจะทำให้กล้ามเนื้อรอบๆ ข้อนั้นๆ มีความแข็งแรง และช่วยผ่อนแรงกระแทกที่กระทบกับข้อโดยตรงแล้ว ยังช่วยทำให้ข้อสึกช้าลง หรือช่วยควบคุมแนวการรับน้ำหนักของข้อนั้นๆ ให้อยู่ในแนวที่ตรงขึ้น ทำให้ข้อรับน้ำหนักน้อยลง
➲ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
◉ ข้อเสื่อม & กระดูกพรุน
◉ โรคข้อเสื่อม (ORTHOPEDIC)

➤ ส่วนมากพบอาการกับข้อใหญ่ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวมาก หรือข้อที่ รับน้ำหนักมาก เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่บุปลายกระดูกข้อ เป็นเหตุให้ผิวของกระดูกอ่อนเปลี่ยนสภาพจากผิวเรียบมัน กลายเป็นผิวขรุขระ เป็นผลให้การเคลื่อนไหวของข้อมีการติดขัดและเสียไป การเสื่อมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา
◉ การป้องกันและรักษาโรคข้อเสื่อมโดยไม่ใช้ยา
➤ ถ้าอ้วน หรือน้ำหนักเกิน ให้ลดน้ำหนักลง เพราะน้ำหนักที่เกินทำให้ข้อรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเสื่อมเร็วขึ้น ลดการทำงาน หรือการรับน้ำหนักของข้อ หลีกเลี่ยงการกระโดด คุกเข่า การนั่งพับเพียบ งดการยกของหนัก บริหารกล้ามเนื้อรอบข้อให้แข็งแรงเสมอ เช่น การนั่ง หรือนอน ยกหรือขยับข้อเข่า ข้อสะโพกให้มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 20-30 นาทีทุกวัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ การออกกำลังกายที่เหมาะสม คือ การว่ายน้ำ ถีบจักรยาน
◉ โรคกระดูกพรุน

➤ กระดูกของคนเรามีหน้าที่สำคัญคือเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ รับน้ำหนักและแรงกดกระแทกต่างๆ เมื่อใช้ไปนานๆ ก็มีการผุกร่อน กระดูกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อผิวกระดูกเริ่มเก่า ร่างกายจะผลิตตัวสลายกระดูก ส่งตรงมายังผิวกระดูกเก่าเพื่อย่อยสลาย จากนั้นร่างกายจะผลิตตัวสร้างเนื้อกระดูก โดยดึงแคลเซียมจากการะแสเลือดเข้ามาเสริมเพื่อให้กระดูกใหม่แข็งแรงฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเป็นตัวควบคุมให้ตัวสลายและตัวสร้างกระดูกทำงานอย่างสมดุล แต่เมื่อเข้าวัยหมดฮอร์โมน ตัวสลายจะทำงานเร็วกว่าตัวสร้างหลายเท่า จนเนื้อกระดูกเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ และเข้าสู่สภาวะกระดูกพรุน
◉ แคลเซียม
➤ แคลเซียม เป็นแร่ธาตุสำคัญในกระดูกและฟัน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการสร้างฮอร์โมน และเอนไซม์ เพื่อให้ร่างกายทำงานปกติ ในแต่ละวันร่างกายต้องได้แคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ ผู้ชายและผู้หญิงสูงอายุต้องการแคลเซียมประมาณวันละ 1000 – 1200 มิลลิกรัม แคลเซียมมีอยู่ในอาหารปริมาณต่างๆกัน แคลเซียมในนมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ชีส เนยแข็ง จะถูกดูดซึมได้ง่ายที่สุด ส่วนแคลเซียมจากกระดูกสัตว์ เช่น ที่พบในปลาเล็กปลาน้อย กะปิ ถูกดูดซึมได้ค่อนข้างดี ในขณะที่แคลเซียมในผัก เช่น เมล็ดงา ถั่วเหลือง ผักคะน้า มะเขือพวง ใบยอ ถูกดูดซึมได้ต่ำ เนื่องจากมีสารหลายชนิดรบกวนการดูดซึม
🤸 การออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ
◉ โรคกระดูกพรุน
➤ กระดูกประกอบด้วย โปรตีน คอลลาเจน และแคลเซียม ซึ่งแคลเซียมฟอสเฟตเป็นตัวทำให้กระดูกแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกหรือดึงรั้ง กระดูกมีการสร้างและสลายตัวอยู่ตลอดเวลา คือ ขณะที่มีการสร้างกระดูกใหม่โดยใช้แคลเซียมจากอาหารที่กินเข้าไป ก็จะมีการสลายแคลเซียมในเนื้อกระดูกเก่าออกมาในเลือดและถูกขับออกมาทางปัสสาวะและอุจจาระ
◉ เด็ก กับ ผู้ใหญ่ ใครกระดูกแข็งแรงกว่ากัน
➤ ปกติในเด็กจะมีการสร้างกระดูกมากกว่าการสลาย ทำให้กระดูกมีการเจริญเติบโต มวลกระดูกจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนมีความหนาแน่นสูงสุด เมื่ออายุประมาณ 30-35 ปี หลังจากนั้นจะเริ่มมีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้าง ทำให้กระดูกค่อยๆ บางตัวลงตามอายุที่มากขึ้น
◉ ผู้ชายกับผู้หญิง เกิดโรคกระดูกพรุนแตกต่างกันหรือไม่
➤ ผู้ชายจะเกิดภาวะกระดูกพรุนช้ากว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ปี โดยผู้ชายจะมีอัตราการลดลงของมวลกระดูก 1-2% ต่อปี ในผู้หญิงช่วงหลังวัยหมดประจำเดือนจะมีอัตราการลดลงของมวลกระดูก 3-5 % ต่อปี ซึ่งเกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเอสโทรเจนอย่างรวดเร็ว ฮอร์โมนชนิดนี้ช่วยการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายและชะลอการสลายของแคลเซียมในเนื้อกระดูก เมื่อพร่องฮอร์โมนชนิดนี้ก็จะทำให้กระดูกบางตัวลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดภาวะกระดูกพรุน
◉ โรคกระดูกพรุนส่วนใหญ่จึงเกิดจากภาวะหมดประจำเดือนในผู้หญิง (ในช่วง 10ปี แรกหลังหมดประจำเดือน จะมีการสลายของกระดูกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว) และความเสื่อมตามอายุที่มีการสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยาวนานของการเสียสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายของกระดูก พบได้ทั้งชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
◉➤ มวลกระดูกจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนมีความหนาแน่นสูงสุด เมื่ออายุประมาณ 30-35 ปี หลังจากนั้นจะเริ่มมีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้าง ทำให้กระดูกค่อยๆ บางตัวลงตามอายุที่มากขึ้น

#MAXXGIFForthopedic
#MAXXGIFF #Orthopedic
#MAXXGIFFshop #betterlife
#สาระประโยชน์ดีๆเพื่อคนรักสุขภาพ

◉ WEBSITE : MAXXGIFF.COM
◉ FACEBOOK : @MAXXgiff
◉ MAXXGIFF SHOP เพิ่มเพื่อน LINE ID: @betterlife (มี @ ข้างหน้า)
#MAXXGIFFosteoarthritis
🤸 ◉ การป้องกันข้อเสื่อม
แม้ยังไม่มีวิธีป้องกันที่แน่นอน เพราะยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรค แต่ผู้ป่วยอาจลดความเสี่ยงในการเกิด Osteoarthritis ได้ เช่น
➣ ลดน้ำหนัก เพื่อช่วยลดอาการตึงบริเวณข้อต่อ
➣ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
➣ ออกกำลังกาย เช่น เดินเร็ว แอโรบิค ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที หรือ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
➣ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้ข้อต่อบาดเจ็บ เช่น การวิ่ง การยกน้ำหนัก เพราะอาจทำให้ข้อต่อรับแรงกระแทก หรือรับน้ำหนักมากเกินไป
➣ หลีกเลี่ยงการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน ควรปรับความสูงเก้าอี้ให้เหมาะสม และขยับเปลี่ยนท่าเป็นระยะ


#MAXXGIFForthopedic
#MAXXGIFF #Orthopedic
#MAXXGIFFshop #betterlife

#MAXXGIFF ORTHOPIDIC
#ดูแลปัญหาข้อเสื่อม
#เติมเต็มความสมบูรณ์ให้ข้อ
➢ ดูแลทุกการเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ
➢ เติมเต็มความสมบูรณ์ให้ข้อของเราแบบ 2 in 1
◎ กิฟฟารีน ยูซี-ทู โกลด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซี-ทู (อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู) ผสม ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู และวิตามิน ซี ชนิดแคปซูล

อย. 13-1-03440-5-0042
◉ รหัสสินค้า 41037
ปริมาณสุทธิ : 30.00 แคปซูล
➤ ราคาเต็ม 1,250.00


◎➢ ◉ ยูซี-ทู โกลด์ (UC-II GOLD)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ภาวะกระดูกและข้อ
ทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถ
เสริมกำลังให้กระดูกและข้อแข็งแรงได้
◉ COLLASTIN
◉➤ ให้การเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
➤ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จากเยื่อหุ้มเปลือกไข่ นวัตกรรมใหม่จากประเทศสเปน

#MAXXGIFFกระดูกและข้อ
#MAXXGIFF #กระดูกและข้อ
#MAXXGIFFshop #betterlife
#สาระประโยชน์ดีๆเพื่อคนรักสุขภาพ


◉ คอลลาสติน
◉ น้ำมันปลา (Fish Oil 1000)
◉ แคล-ดี-แมก 600
◉ คอลลาสติน
◉ คอลลาเจน แมกซ์
◉ ยูซี-ทู โกลด์
◉ ซี มิน ดริ๊งค์
◉ เซซามิ-เอส (SESAME-S)
◉  น้ำมันอีฟนิง พริมโรส
◉ เคอร์คิวมา ซี-อี แมกซ์
◉ อี จี ซี จี แมกซ์
◉ เกรป ซี-อี แมกซ์
◉ จินเจอร์-ซี

สินค้าแนะนำ
RECOMMENDED
▷ คลิกดูข้อมูลสินค้าแนะนำในหมวดหมู่อื่น ๆ 🔽Contact
สั่งซื้อ สอบถาม หรือสมัครสมาชิก
เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้า
ติดต่อโดยตรงได้ทันทีที่ ◉ ปุ่มโทร
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ ◉ ปุ่มไลน์
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
แล้วกดส่งถึงเรา
ชัยวัฒน์ ทวีวิวัฒน์กุล
คลิก โทร. ◉ 062 497 5450
คลิก ไลน์ ไอดี: ◉ kunsue-chaiwat
Email: [email protected]
Visit 6697 
Presented by maxxgiff.com
  โทร   สอบถาม